Jiddu Krishnamurti

1895 - 1986

Jiddu Krishnamurti

Zde naleznete několik zajímavostí a tipů o Jiddu Krishnamurtim

Streamová videa

Na stránkách KFA se můžete podívat na krátká streamová videa a to o těchto tématech:

  • O životě a smrti
  • O svobodě
  • O meditaci
  • O utrpení

Podívat se můžete zde


Krishnamurtiho básně

Chycený v extázi času,
zmrzačený vnitřním nepokojem z růstu,
ó Milovaný
Já, jehož Ty jsi celkem
je hledání cesty k vzepjetí v osvícení


Krishnamurtiho oblíbené vtipy

Katolík stojí na hoře a dívá se dolů do krásného údolí. Náhle uklouzne a padá z útesu a tak tak se chytne větve stromu, který tam rostl. Pod ním je propast 1000 stop hluboká. Neví co má dělat a tak se začne modlit: "Prosím Pane, pomoz mi, uchraň mne od smrti". Tu se ozve hlas z nebe: "Měj důvěru přeci, no tak!" Muž se podívá nahoru a zvolá: "Je tam nahoře ještě někdo?"
Po té co se všichni lidé zasmáli se Krišnamurti podíval svýma jasnýma očima a zeptal se: "Co je to důvěra? Máte důvěru? Ne důvěru v něco, v nějakou ideu nebo ideál - prostě důvěru?"

***

Bůh práve dokončil stvoření světa, se všemi jeho oceány, kontinetny a vším stvořením, včetně lidí. Jak si tak prohlíží své dílo, anděl mu náhle ukáže malou skvrnu, kdesi uprostřed Evropy, která je holá a prázdná. Bůh řekne: "Asi jsem to místo přehlédl. Co s tím budeme dělat?". A anděl odpověděl: "Pokud můžu navrhnout, proč nestvořit zemi plnou mléka a medu, nazvat jí Švýcarsko, kde boudou zasněžené vrcholky hor, louky, lesy, kde se budou pást krávy produkující nejlepší mléko na světě?" A Bůh řekl: "To zní dobře a co tam uděláme za lidi?" A anděl doporučuje: "Proč tam neudělat čisté, pořádné, tvrdě pracující lidi s velkým respektem k penězům?" A Bůh řekl: "Budiž. Ať je to uděláno!" Nějaký čas poté se Bůh chce podívat na své stvoření. Vidí krásné hory a přírodní scenérie. Po chvilce přijde do krásné upravené vesničky. A jak se krásný den stává teplejší, dostane malinko žízeň. Tak se zastaví v malé hospůdce se zahrádkou. Majitel ho okamžitě poznal a velmi uctivě ho pozdravil a pozval dál. "Ó Pane, je to pro mne velká čest, že jsi se zastavil v mé skromné hospůdce, co pro Tebe mohu udělat?" Bůh je potěšen a řekne: "Všiml jsem si pasoucích se krav na kopcích. Víš co dej mi trochu čerstvého, chladného mléka." "Ale jistě Pane, hned je to u Vás" odpoví majitel a za minutku donese sklenici plnou čerstvého mléka s pěnou nahoře. Bůh popíjí a je velmi potěšen. Když dopije pomalu vztává od stolu, když tu uvidí jak k němu jde majitel s malým talířkem a na něm je kousek papíru. Bůh se na to podívá a řekne:"Co to je?" A majitel se hluboce pokloní a řekne: "Se vší úctou pane, ale tohle je účet"

Další vtipy (v angličtině) můžete najít zde