Jiddu Krishnamurti

1895 - 1986

Jiddu Krishnamurti

Seznam ukázek:

Co hledáme?

Co je to, co většina z nás hledá? Co je to co každý z nás chce? Určitě je to důležité zjistit. Většina z nás zřejmě hledá určitý druh štěstí, jistý druh míru. Ve světě sužovaném zmatkem, válkami, soupeřením a sváry toužíme po útočišti, ve kterém bychom našli mír. Myslím, že to je to co většina z nás chce. Hledáme tedy, a přitom jdeme od jednoho vůdce k druhému, z jedné náboženské organizace do jiné, od jednoho učitele k dalšímu.

Co to vlastně je? Hledáme štěstí nebo určitý druh uspokojení, a přitom doufáme, že z něj vznikne štěstí? Mezi štěstím a uspokojením je totiž rozdíl. Můžeme hledat štěstí? Snad můžeme najít uspokojení, ale určitě nemůžeme najít štěstí. Štěstí je druhotné, je to vedlejší produkt něčeho jiného. Než tedy oddáme svoji mysl a srdce něčemu, co vyžaduje značnou míru upřímnosti, pozornosti, myšlenek a péče, musíme bezesporu zjistit, co vlastně všichni hledáme, zda je to štěstí nebo uspokojení. Chceme, být uspokojeni a chceme na konci svého hledání najít smysl naplnění.

...dobře tedy, hledáme potěšení. Možná je to řečeno velice hrubě, ale opravdu je to to, co hledáme - znalost, která nás uspokojí, zkušenost, která nám poskytne rozkoš a uspokojení, jež do zítřka nezmizí. Vyzkoušeli jsme různé druhy uspokojení a všechny odezněli. A teď doufáme, že najdeme trvalé uspokojení ve skutečnosti nebo v Bohu. To je bezpochyby to, co všichni hledáme - chytrý i hloupý, teoretik i praktický člověk, který o něco usiluje. A existuje vůbec trvalé uspokojení? Existuje něco co přetrvá?

Pokud tedy hledáme trvalé uspokojení, určitě musíme rozumět tomu, co hledáme. Když řekneme "Hledám trvalé štěstí" - Boha, pravdu nebo cokoliv chcete - "nemusíme snad také rozumět tomu, po čem pátráme", a tomu kdo hledá, kdo pátrá? Je totiž možné, že žádná trvalá jistota ani trvalé štestí neexistuje. Pravda může být úplně něco jiného a já si myslím, že je úplně jiná, než jak ji vidíme, chápeme a vyjadřujeme.

Takže než začneme hledat něco trvalého, není očividně důležité rozumět tomu, kdo hledá? Když řekneme: "Hledám štěstí," liší se ten, kdo hledá, od toho po čem pátrá? Liší se přemýšlející od myšlenky? Nejsou spíše spojeným úkazem než oddělenými jevy? Proto je podstatné porozumět tomu, kdo hledá, předtím, než se pokusíme zjistit, co hledá.

ukázka z knihy Krišnamurtiho čítanka, Votobia, 1999

Co je to já?

Co si představujeme pod pojmem já? Myslím tím myšlenku, paměť, závěry, zkušenost, různé druhy pojmenovatelných i nepojmenovatelných záměrů, vědomé úsilí být či nebýt nahromaděné vzpomínky vědomí, rasy, skupiny, jedince či klanu a celek toho všeho, ať je zobrazen navenek jako čin, nebo duchovně ve formě ctnosti. Honba za tím vším představuje naše vlastní já. Je v tom zahrnuto soutěžení, touha po existenci. Celý tentop pochod je naše nitro, a když se s ním setkáme tváří v tvář, vidíme, že to je zlá věc. Slovo "zlá" používám záměrně, protože vnitřní já rozděluje a izoluje. Dělají to jeho skutky, jakkoliv se zdají ušlechtilé. To všechno je nám známo. Známe také ty neobvyklé okamžiky, kdy se naše já neprojebuje, ve kterých se neobjevuje pocit námahy či snahy a které se dostaví, když milujeme.

...skutečnost a pravda nejsou poznatelné. K tomu abychom se dobrali pravdy, musíme se zbavit víry, vědomostí, prožívání a hledání ctnosti. Ctnostný člověk, jenž si je svého hledání vědom, nemůže skutečnost nikdy nalézt. Může být slušným člověkem, ale to je něco jiného, než být pravdivým a chápajícím. Pro pravdivého člověka se pravda zrodí. Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda. Pro něj totiž ctnost zakrývá nitro, a posiluje jej, protože se ji snaží nalézt. Když prohlásí "nesmím být chamtivý", zkušenost ze stavu, ve kterém není chamtivý, posílí jeho vnitřní "já". Proto je tak důležité, aby byl člověk chudý, nejen na světské věci, ale také na znalosti a předsudky. Člověk s materiálním bohatsvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepoznají nic jiného než tmu a budou šířit nepokoj a utrpení. Pokud jsme ale my jako jedinci schopni vidět, jak toto nitro pracuje, měli bychom také vědět, co je láska. Ujišťuji, že to je jediná reformující síla, která snad může změnit svět. V lásce nejde o vlastní já. Nitro nemůže poznat lásku. Tvrdíš "miluji", ale to, že to řekneš a že to prožíváš, není láska. Když lásku poznáš, nitro přestane existovat. Kde je láska, tam není vlastní "já".

ukázka z knihy Krišnamurtiho čítanka, Votobia, 1999